VERPLEEGKUNDIGE- THUISVERZORGEN (M/V/X) (A 4364 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een VERPLEEGKUNDIGE- Thuisverzorgen (M/V/X) (A 4364 I) Het verlenen van integrale zorg aan patiŽnten in de thuiscontext.

Deze functie houdt in dat uw vaardigheden en ervaringen gepaard gaan met een visie van een beleid ten gunste van de patiŽnt ongeacht zijn leeftijd, het behoud in de thuisomgeving, communicatie en netwerken (intern en extern).

Rol en verantwoordelijkheden:

 • U realiseert de dagelijks uit te voeren zorgen in functie van de prioriteiten (medische, gewoonten).
 • U heeft bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de hulp en de zorgen die aan de patiŽnten worden toegediend.
 • U waakt over de goede toepassing van de regels en de procedures die van toepassing zijn in de dienst en dit conform de bepalingen van het arbeidsreglement.
 • U neemt actief deel aan interne en externe vergaderingen alsook aan permanente vormingen.
 • U werkt zelfstandig zonder de teamgeest uit het oog te verliezen.
 • U heeft bijzondere aandacht voor het behoud van de continuÔteit van de dienstverlening (technische verpleegkundige handelingen en de bijhorende administratie).
 • U bevordert samenwerkingen en onderhoudt contacten met verschillende interne en externe partners (behandelende geneesheer, familie, wijkgezondheidscentra, Ö).

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (bachelor in de verpleegkunde) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geŽist wordt op het moment van de aanwerving
 • Beschikken over een specialisatie in de Sociale Gezondheidszorg en ervaring hebben in de thuisverpleegkunde zijn pluspunten
 • U beschikt over een definitief RIZIV-nummer als verpleegkundige
 • U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen
 • U beschikt over een rijbewijs B
 • U heeft ervaring met de software Infiplusģ en de mobiele applicatie Mobi33
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Flexibiliteit en adequaat handelen in onvoorziene omstandigheden zijn troeven. Ook het te voet uitvoeren van huisbezoeken aan patiŽnten schrikt u niet af.

Voorwaarden

 

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de baremaís voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : BH1
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciŽnniteit ) = 2.301,82 Ä onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privťsector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00Ä)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

 

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmw.irisnet.be

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4364 I dragen, en omvat:

 

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(ís) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 28/02/2019.

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/543.65.66. 
FR | NL